Social Inclusiveness and Health

Therapeutic landscapes beyond the lush season: extending the well-being benefits of urban green and blue spaces through outdoor leisure

Social Inclusiveness and Health , Urban Landscapes and Forests , Urban Wildlife

This project examines possibilities for planning and use of nearby green/blue spaces beyond the ‘lush season’, to extend access to their benefits as ‘therapeutic landscapes’ throughout the year.


Continue reading

OUT-FIT: Health-promoting outdoor environment in special housing for the elderly

Social Inclusiveness and Health , Urban Design , Urban Landscapes and Forests

(Article in Swedish) Det finns inga regler som bestämmer hur tillgången till utevistelse och naturupplevelser ska ske för äldre personer som bor på särskilda boenden i Sverige. Göteborgs universitet, Chalmers och SLU driver ett gemensamt forskningsprojekt som bland…


Continue reading

ARWIDSSON TALKS – Barns rätt till staden

Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Podcast in Swedish) Stillasittande och psykisk ohälsa men också leklust och medskapande. Vad betyder stadsplanering och utemiljöer för barn och unga och vilka utmaningar står världens barn inför när det gäller deras hälsa och välbefinnande? Med Lena Jungmark…


Continue reading

The Teenager City

play movie
Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Design

(Video in Swedish) Lena Jungmark, landskapsarkitekt och nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium, pratar om tonåringarnas plats i staden, under Lunchskap Tema Tonårsstaden den 26 augusti 2022.

ARWIDSSON TALKS – Vardagsnatur

Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Landscapes and Forests

(Podcast in Swedish) Matthias Qviström, professor i Landskapsarkitektur vid SLU, belyser samspelet mellan den fysiska planeringen och landskapets utveckling i podcasten Arwidsson Talks. Samspelet (och konflikterna mellan) mellan stad och land, inte minst i stadsnära landskap, har varit…


Continue reading

Child-Friendly Environments—What, How and by Whom?

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Mobility

The socio-physical qualities of built environments are, in several ways, of imperative importance for children growing up. The Child-Friendly Cities initiative by UNICEF, an implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, has made local…


Continue reading

Live pod: Learning about research on landscapes for a sustainable society

Social Inclusiveness and Health , Urban Ecosystem Services , Urban Landscapes and Forests

(Link to Spotify) How can we research and how do we research, in SLU Landscape, with the objective of creating a more socially sustainable and health-promoting society? Human Land podcast, together with researchers from SLU Landscape, will explore…


Continue reading

Learning from the Global South: strategic public space design for the informal city

Global Urban Sustainability , Governance , Social Inclusiveness and Health

Landscape architecture scholar Caroline Dahl of SLU Landscape travelled to Buenos Aires in May 2022 for a teacher’s exchange and engaged in a conversation with urban researcher Max Rohm of UBA’s Architecture and Urban Design Faculty.


Continue reading

Getting our cities right: from critical urbanities to sustainable foodscapes

Social Inclusiveness and Health , Urban Design , Urban Food and Agriculture

On 14th June 2022 SLU Urban Futures brought together international researchers and practitioners to explore critical urban research and research on sustainable foodscapes. Here you can read the summaries from all the presentations.


Continue reading

Biodiverse: Urban Biodiversity

Social Inclusiveness and Health , Urban Biodiversity , Urban Ecosystem Services

(In Swedish) Tidningen Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald med fyra nummer per år. Nr 4 2021 handlade om urban biodiversitet - om urbana träd, gröna tak, dagvattenhantering, om framtidsvisioner och djuren runt knuten.


Continue reading

Rural areas and immigrant-dense urban areas – Two perspectives on inequality

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Report in Swedish) Trots ökad sysselsättning minskar levnadsstandarden i invandrartäta områden visar en rapport från Agrifood Economics Centre.


Continue reading

What drives people’s decision-making regarding climate change? What personal values in the landscape are at risk from the effects of climate change?

Global Urban Sustainability , Governance , Social Inclusiveness and Health

A recently published article entitled "DeveLoP - a rationale and toolbox for Democratic Landscape Planning" presents a rationale and a toolbox for analyzing individuals' decision-making and elicit their values in the landscape.


Continue reading

Deficient sanitation increases the risk of animal spread diseases in slums

Global Urban Sustainability , Social Inclusiveness and Health , Urban Wildlife

A research project led by researchers from SLU is studying how diseases that spread from animals to humans in Salvador, Brazil, can be reduced. The research includes four areas in metropolitan slums with a lack of sanitation, such…


Continue reading

Children’s encounters with animals in everyday life

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

(Article and report in Swedish) Hur möter barn och ungdomar djur i vardagslivet? Och hur kan vi ta hänsyn till deras behov av att möta och umgås med djur? I en rapport från framtidsplattformen SLU Future One Health…


Continue reading

Informal Settlements and Sustainable Urban Development: Towards a more inclusive urban agenda

Global Urban Sustainability , Social Inclusiveness and Health , Urban Design

In September 2021 international guests were invited to explore the dynamics of rapid urbanization and environmental change in the context of informal settlements in the global south. Find the recorded webinar here.


Continue reading

New guest professor connects urban and rural through food and culture

Social Inclusiveness and Health , Urban Food and Agriculture , Urban Landscapes and Forests

(Article in Swedish) Håkan Jönsson, är gästprofessor på Institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och landskap hoppas han kunna koppla ihop för människan livsviktiga områden i sin nya…


Continue reading

Soundscape Perceptions and Preferences for Different Groups of Users in Urban Recreational Forest Parks

Global Urban Sustainability , Social Inclusiveness and Health , Urban Landscapes and Forests

Although the soundscape in cities is receiving increased attention in urban planning, there is still a lack of knowledge of how personal factors influence the perception of and preference for soundscapes. This study from Xi’an, China, explores the…


Continue reading

Podcast: Designing environments for the human needs

Social Inclusiveness and Health , Urban Design , Urban Landscapes and Forests

Researcher Jonathan Stoltz from SLU shares his current research about how environments can be designed to cater for the human needs. The podcast hopes to inspire city designers to creatively integrate evidence-based design in their planning practices to…


Continue reading

Nudging or participation for the sustainable every day — whose knowledge counts?

Governance , Method Development , Social Inclusiveness and Health

While technological fixes dominate the sustainability agenda, the radical change that is needed also requires a fundamental remake of our society, including everyday practices.


Continue reading

Sustainable Leisure Mobilities in Compact Towns: Changing patterns of outdoor recreation in transit-oriented development (TOD)

Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Landscapes and Forests , Urban Mobility

An SLU research project that contributes to an understanding of the potentials for wellbeing and sustainable leisure mobilities in compact cities, and to green structure development.


Continue reading

Lab Stories – Alnarp Rehabilitation Garden

play movie
Living Labs , Social Inclusiveness and Health , Urban Landscapes and Forests

Alnarp Rehabilitation Garden is one of SLU's living labs and an arena that invites to multi-, inter- and transdisciplinary research and collaboration. SLU Urban Futures met Anna María Pálsdóttir and Vanessa Mårtensson to learn more about this kind…

Source-sorting toilets and sewers – an important issue for sustainable urban development

play movie
Global Urban Sustainability , Social Inclusiveness and Health , Urban Circularity

(Video in Swedish) Ett väl fungerande system för hantering av toalettavfall är grundläggande för både hälsa och miljö. Det finns dock de som menar att dagens vattenbaserade system har spelat ut sin roll, och att det är dags…

Barnen och den urbana normen

play movie
Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Videos in Swedish) Den täta staden är idag ett mycket starkt stadsplaneideal som man kan kalla den urbana normen. Vad får detta för konsekvenser för våra barn och de miljöer de vistas i?

’Barn Plats Lek Stad’ – strategies for child-friendly urban planning

play movie
Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

(Video and book in Swedish) Tankesmedjan Movium vid SLU har släppt en ny bok med titeln Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering. – Ska vi lyckas skapa ett hållbart samhälle måste barns och ungas perspektiv…

How big should a schoolyard or preschoolyard be?

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Design

(Article in Swedish.) Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa utemiljöers storlekar presenteras…


Continue reading

Urban running tracks

Social Inclusiveness and Health , Urban Design , Urban Mobility

The lack of everyday exercise is a growing societal problem. The physical planning of our cities plays a central role in this context: more environments are needed that facilitate, and inspire, exercise. (Article in Swedish.)


Continue reading

Anthology: The eco-city Augustenborg – Experiences and lessons learned

Living Labs , Social Inclusiveness and Health , Urban Ecosystem Services

Augustenborg is a unique and successful example of socio-economic transformation in combination with ecological rehabilitation. The lessons and experience from Augustenborg can provide valuable insights on local implementation of SDG11.


Continue reading

Meet your wild neighbours

Social Inclusiveness and Health , Urban Landscapes and Forests , Urban Wildlife

Wildlife populations in Sweden have increased while cities have expanded into natural areas. Furthermore, many Swedish cities have a green infrastructure of forests and parks that allows wildlife to move into the city. As a consequence, there seems…


Continue reading

Stad #31 – The urban norm

Social Inclusiveness and Health , Urban Design , Urban Landscapes and Forests

“Must city and country be opposites?” so asks STAD Magazine, echoing a commitment to think urban and rural together, in many arenas at SLU. The material highlighted here was selected to display perspectives, interlinkages and questions that spanning…


Continue reading

Striving for Inclusion—A Systematic Review of Long-Term Participation in Strategic Management of Urban Green Spaces

Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Design

User participation in urban green spaces is encouraged in international conventions. However, a social inclusion perspective is largely absent in the growing body of European scientific literature on urban green spaces.


Continue reading

Norra Sorgenfri Planned, Populated and Problematised: The role of social sustainability in urban renewal

Social Inclusiveness and Health , Urban Design , Urban Mobility

An analysis of the role of social sustainability in the transformation of an urban industrial area in the city of Malmö, Sweden.


Continue reading

Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation (NAP)

Governance , Method Development , Social Inclusiveness and Health

NAP studies how city planning can advance sustainable urban lifestyles. Focus is on two governance strategies, namely nudging and participatory processes.


Continue reading

Co-creation!

Do you miss something here? Would you like to contribute? Please let us know: urbanfutures@slu.se