Urban Childhoods

Rural areas and immigrant-dense urban areas – Two perspectives on inequality

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Report in Swedish) Trots ökad sysselsättning minskar levnadsstandarden i invandrartäta områden visar en rapport från Agrifood Economics Centre.


Continue reading

Children’s encounters with animals in everyday life

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

(Article and report in Swedish) Hur möter barn och ungdomar djur i vardagslivet? Och hur kan vi ta hänsyn till deras behov av att möta och umgås med djur? I en rapport från framtidsplattformen SLU Future One Health…


Continue reading

Barnen och den urbana normen

play movie
Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Videos in Swedish) Den täta staden är idag ett mycket starkt stadsplaneideal som man kan kalla den urbana normen. Vad får detta för konsekvenser för våra barn och de miljöer de vistas i?

’Barn Plats Lek Stad’ – strategies for child-friendly urban planning

play movie
Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

Tankesmedjan Movium vid SLU har släppt en ny bok med titeln Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering. – Ska vi lyckas skapa ett hållbart samhälle måste barns och ungas perspektiv lyftas fram och bli tydligt,…

Teaching with the sky as the ceiling – positive effects when children and teaching move outdoors

Method Development , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

Schools that relocate the classroom outdoors can expect a large number of positive effects. In addition to reducing the spread of infection, research shows that teaching conducted outdoors rapidly improves the pupils’ concentration, working memory and motivation to…


Continue reading

How big should a schoolyard or preschoolyard be?

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Design

Competition for land in built-up areas has often resulted in too small areas to promote children's healthy outdoor activities. Five SLU researchers have created a report with in-depth knowledge of the sizes of these outdoor environments. (Article in…


Continue reading

Development of playscapes for children’s nature encounters

Urban Childhoods , Urban Ecosystem Services , Urban Landscapes and Forests

I projekt efter projekt där lekmiljöer för barn skall iordningställas så ser vi hur leken undermineras genom att ytor med naturmark decimeras, vegetationen hålls tillbaka och konstgjorda material ersätter natur. Mot denna utveckling behövs nya strategier för att…


Continue reading

The children’s voices about the city as a living environment for themselves

Global Urban Sustainability , Urban Childhoods

As part of the preparation for the Healthy Urban Childhoods summit 2019, SLU Urban Futures funded a project where children and young people from Sweden and around the world shared questions and messages on urban health for the…


Continue reading

Co-creation!

Do you miss something here? Would you like to contribute? Please let us know: urbanfutures@slu.se