Urban Biodiversity

Nordic urban greenery in a global context – present state and future imaginaries

Global Urban Sustainability , Governance , Urban Biodiversity

Marcus Hedblom, Professor in Landscape Management, SLU, was one of the speakers at the Nordic conference: Towards Greener, Healthier and Resilient Cities, on 1 Dec 2022. (Website in Swedish, recorded video in English.)


Continue reading

Urban wildlife management

Urban Biodiversity , Urban Landscapes and Forests , Urban Wildlife

(Fact sheet in Swedish) Många viltarter har ökat under de senaste hundra åren. Vilt i urbana miljöer erbjuder värdefulla ekosystemtjänster men medför också problem. Movium Fakta #6, skrivet av Fredrik Widemo, handlar om samspelet mellan djur och människor.


Continue reading

How animals are affected by living in the city

Urban Biodiversity , Urban Landscapes and Forests , Urban Wildlife

(News item and video in Swedish) För några år sedan tog sig gråsälar via strömmen in i centrala Norrköping. Rovfåglar och ugglor häckar på höga byggnader i flera städer, och bävrar verkar trivas mitt i Norrköping. Lever vilda…


Continue reading

More trees are needed in cities

Global Urban Sustainability , Urban Biodiversity , Urban Ecosystem Services

(Article in Swedish) Johanna Deak Sjöman är forskare i grön infrastruktur och urbana ekosystemstjänster vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon ger oss en bild över det aktuella forskningsläget och förklarar hur grönska påverkar klimatet i urbana miljöer.


Continue reading

Biodiverse: Urban Biodiversity

Social Inclusiveness and Health , Urban Biodiversity , Urban Ecosystem Services

(In Swedish) Tidningen Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald med fyra nummer per år. Nr 4 2021 handlade om urban biodiversitet - om urbana träd, gröna tak, dagvattenhantering, om framtidsvisioner och djuren runt knuten.


Continue reading

Green solutions provided protection against flooding

Urban Biodiversity , Urban Design , Urban Ecosystem Services

(Article in Swedish) En unik studie från LTH och SLU visar att en ”grön ombyggnad” av ett bostadsområde i Malmö verkligen har lett till mindre översvämningsskador.


Continue reading

Sand nesting bees in the age of urbanization: availability and quality of sandy habitat for wild bee biodiversity

Urban Biodiversity , Urban Ecosystem Services , Urban Wildlife

Wild bees are crucial for maintaining biodiversity in urban areas. The aim of this study is to understand how the availability, size and quality of suitable sandy habitat in urban areas reflects the biodiversity of soil nesting wild…


Continue reading

More wildlife causes problems in cities

Urban Biodiversity , Urban Wildlife

(Article in Swedish) En ny SLU-rapport sätter fokus på den kommunala viltförvaltningen, och visar att upplevda problem orsakade av vilt ökar. Det gäller framför allt i större städer, och ökningen är störst för vildsvin.


Continue reading

Lab Stories – Ekostaden Augustenborg

play movie
Living Labs , Urban Biodiversity , Urban Ecosystem Services

Ekostaden (The Eco City) Augustenborg is one of Sweden´s largest urban sustainability projects. We met up with SLU researcher Tobias Emilsson to hear more about SLU's role in the Vinnova project 'Testbed for Green-Blue Urban Solutions'.

Wildlife in the city

Urban Biodiversity , Urban Landscapes and Forests , Urban Wildlife

Hur står sig djurens rättigheter när vi planerar våra städer? Ska vi ha stora parker i städerna eller många små för att de vilda djuren ska trivas? Vilken stadsplanering är bäst för djuren och vilken forskning saknar vi?…


Continue reading

Garden owners should gain more knowledge about invasive species

Governance , Urban Biodiversity , Urban Landscapes and Forests

In a changing climate, the threat from invasive alien species is expected to increase. Researchers are now finding out how garden owners view garden plants and the problem of invasive species. (Article in Swedish.)


Continue reading

Helsingborg’s urban lawns can operate 250 biogas cars per year

Urban Biodiversity , Urban Ecosystem Services , Urban Landscapes and Forests

(Article in Swedish.) Klimat- och miljömålen gör att Sverige behöver satsa betydligt mer på lokalt producerad biogas. En ny rapport från SLU visar hur urbana gräsytor i Helsingborg har potentialen att driva cirka 250 biogasbilar per år.


Continue reading

Bat monitoring in urban areas

Method Development , Urban Biodiversity , Urban Wildlife

Citizens’ science projects, in which the observations of thousands of people are systematically recorded, have a great potential for strengthening human-nature interactions in urban environments and contribute to scientific analyses of urban sustainability.


Continue reading

Co-creation!

Do you miss something here? Would you like to contribute? Please let us know: urbanfutures@slu.se